Radiocarbon dating the

De afgelopen decennia heeft de mens ook invloed op de isotopenverhouding in de atmosfeer gehad.

Door bovengrondse kernproeven in de jaren 50 en 60 werd de concentratie C bevat.

Deze ruwe BP-datering kan nog niet worden gebruikt als een exact aantal jaren, omdat de concentratie C in de aardatmosfeer de afgelopen 50.000 jaar aan veranderingen onderhevig geweest is.

Wel kan de verspringing zelf worden gebruikt als gids wanneer hij in een tijdserie voorkomt.De hoeveelheid C-dateringen wordt doorgaans aangenomen dat deze straling constant is, en dat als gevolg daarvan de verhouding tussen koolstof-14 en de niet radioactieve koolstofisotopen ook constant is, namelijk ongeveer 1 deel per biljoen (1 parts per trillion).Voor een exactere ouderdomsbepaling kunnen schattingen van variaties in de kosmische straling gemaakt worden.Alle levende wezens hebben in hun lichaam dus nagenoeg dezelfde verhouding tussen C-atomen is als gevolg van de kosmische straling die stikstof uit de atmosfeer omzet in de koolstofisotoop.Zodra kosmische straling de atmosfeer binnendringt, ondergaat deze verschillende transformaties, waaronder de productie van neutronen.Dit laatste wordt aangeduid als het Suesseffect, naar Hans Suess.

727

Leave a Reply